خانهمحصولاتاندرس هاوزرفلو ترانسمیتر اندرس هاوزر | فلومتر مغناطیسی | فلومتر ورتکسفلومتر مغناطیسی اندرس هاوز مدل Promag 50P
فلومتر مغناطیسی اندرس هاوز مدل Promag 50P

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوز مدل Promag 50P

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر ( endress hauser ) با ترانسمیتر Promag 50 ( مگنتیک فلومتر اندرس هاوزر مدل Promag 53 ) قابلیت اندازه گیری سرعت جریان مایعات رسانا با حداقل 5 میکرومتر بر سانتی متر را دارد و برای اندازه گیری عبور سیالاتی مانند • اسیدها، قلیاها، • آب آشامیدنی، فاضلاب، لجن فاضلاب، • شیر، آبجو، شراب، آب معدنی و غیره. و غیره مورد استفاده قرار میگیرد و جهت اندازه گیری آب غیر معدنی حداقل رسانایی 20 μS/cm در لوله های بسته مورد نیاز است. 

Magnetic Flowmeter Endress Hauser Promag 50P

Magnetic Flowmeter Endress Hauser Promag 50P

The measuring device described in this Operating Manual is to be used only for measuring the flow rate of conductive fluids in closed pipes. A minimum conductivity of 20 μS/cm is required for measuring demineralized water. Most liquids can be measured as of a minimum conductivity of 5 μS/cm. Examples: • Acids, alkalis, • Drinking water, wastewater, sewage sludge, • Milk, beer, wine, mineral water, etc. Resulting from incorrect use or from use other than that designated the operational safety of the measuring devices can be suspended. The manufacturer accepts no liability for damages being produced from this

ENDRESS HAUSER PROMAG 50P

دانلود کاتلوگ ( pdf ) فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر مدل Promag 50P

 

اندرس هاوزر , endress hauser , فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر مدل promag 50p , فلومتر اندرس هاوزر , endress hauser flowmeter , فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر , magnetic flowmeter endress hauser , فلومتر , flowmeter , فلو ترانسمیتر , flow transmitter , فلومتر مغناطیسی , magnetic flowmeter

STOCK

Pressure Transmitter

Differential Pressure Transmitter

Temperatuer Transmitter

Flow Transmitter

Level Transmitter

PHOTO STOCK

لینک های مرتبط

ارتباط با ما

77687726 -021

77687926 -021

09122150019